آرشیو دی ماه 1397

حرفهای عاشقانه

زمستان....

۴۳۷ بازديد
زمستان راباور نکن…!!!
هوابی تو سردتر از این حرفاست…


پروردگارا..

۵۰۷ بازديد
پروردگارا :آرامش را همچون دانه های برف
آرام و بی صدا
بر سرزمین قلب کسانی که برایم عزیزند ببار


تا وقتی تو هستی...

۴۳۶ بازديد

تا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری

آرزو می کنم هر روز زمین بخورم !

کاش تابستان ها هم برفی بود


عشق من...

۴۱۳ بازديد
عشق من
مهم نیست امروز چقدر سرد باشه
تو گرما بخش منی


تو وقتی رفتی...

۴۳۵ بازديد
تو رفتی و تنها چند خاطره که هیچ گاه
نمی توانم فراموش کنم بر جا گذاشتی
خاطره هایی که یاد آن این دل عاشقم را می سوزاند
دلم بدجور برای تو تنگ است عزیزم


امشب تمام گذشته ام را ورق زدم...

۴۴۱ بازديد
امشب تمام گذشته ام را ورق زدم
جز لحظه های سیاه ، لحظه های داغ و پرالتهاب بی قراری
دلتنگی افسرده ، خاموشی ، سکوت
اشک ، سوختن چیزی نیافتم
نفرین به بودن وقتی با درد همراه است