آرشیو مهر ماه 1396

حرفهای عاشقانه

نیا باران

۷۷۵ بازديد

نیا باران !

 

زمین جای قشنگی نیست........

 

من از اهل زمینم.....

 

خوب می دانم که گل در عقد زنبور است......

 

ولی سودای بلبل دارد و پروانه را هم ....

 

دوست می دارد.....

برای شادی روحم

۷۳۴ بازديد
برای شادی روحم… کمی غــزل، لطفاً

دلم پر از غم و درد است… راهِ حل لطفاً

همیشه کام مـــــرا تلخ می کند دنیـا…

به قدرِ تلخیِ دنیــــای تان… عسل لطفاً

مرا به حالِ خودم ول کنیـــــد آدم هـا…

فقـــــط برای دمی… گریـــــه لااقـل ،لطفاً

کسی میان شما عشق را نمــــی فهمد…

ادا…دروغ… بس است این همــه دغل لطفاً

کجاست کوه کنـــــی تا نشان دهد اصلاً…

به حرف نیست که عاشق شدن… عمل لطفاً

به زور آمـــــده بودم… به اختیـار مــــرا…

ببر به آخرِ دنیـــــا… از ایـن محــــل لطفاً

نمانده راهِ زیادی… کنــــار قبرستـــــان

پیاده میشوم اینجا همیـن بغل لطفا


دوستی اتفاق است

۷۴۹ بازديد
دوستی اتفاق است

جدایی رسم طبیعت

طبیعت زیباست

نه به زیبایی حقیقت

حقیقت تلخ است

نه به تلخی جدایی

جدایی سخت است

نه به تلخی تنهایی


شعر مناجات با امام حسین

۷۴۵ بازديد
بیچاره آن دلی که به آهی خمار نیست

وقتی اسیر لشکر زلف نگار نیست

دنیای بی حسین اسیر حوادث است
 
دنیای بی حسین به کشتی سوار نیست

مارا به چوب مهر و محبت بزن حسین

دل سر به راه ترکه ی آموزگار نیست

حالش خوش است گریه کن بزم روضه ات

پرونده اش به دست کسی واگذار نیست

گریه زیاد کرده ام اما بدون شک

حالی شبیه گریه ی بی اختیار نیست

زلفی به باد دادی و عرشی ترین شدی

هرگز بیان روضه چنین آشکار نیستعهد و عاشق....

۷۴۷ بازديد
عاشقم، عاشق به رویت، گر نمیدانی بدان


سوختم در آرزویت، گر نمیدانی بدان


با همه زنجیر و بند و حیله و مکر رقیب


خواهم آمد من به کویَت، گر نمیدانی بدان


مشنو از بد گو سخن، من سُست پیمان نیستم


هستم اندر جستجویت، گر نمیدانی بدان...

گر پس از مردن بیائی بر سر بالین من