آرشیو خرداد ماه 1396

حرفهای عاشقانه

تو که رفتی

۸۶۸ بازديد
وقتی فهمید میخوامش ، خندید و رفت

التماس رو تو چشام دید و رفت

با تمام خوبیهام اون بی وفا

رنگ غم تو چشام پاشید و رفت .تنهایی

۹۸۳ بازديد
تو ذهنت فکر کردی میشه همه چیزو با حرف تموم کرد؟!
فکر کردی خیلی چیزارو میشه با چاقو برید؟!
هه
اینا دلخوشی دادن ماهاست به خودمون
میشه عشق از بین برد؟!
نه هرگز …

درد دل من

۹۲۲ بازديد
این دردها به درد دل من نمی خورند
این حرفها به درد سرودن نمی خورند
شیواست واژه های رخ و زلف و خط و خال
اما به شیوه ی غزل من نمی خورند
ما و دل و طنین تپیدن به بحر خون
این شعرها به بحر تتن تن نمی خورند
این ریشه های خشک که در خاک تیره اند
آب از زلال آبی روشن نمی خورند
غم می خورند شاعرکان مثل آب و نان
اما دریغ، جز غمِ خوردن نمی خورند!