آرشیو دی ماه 1396

حرفهای عاشقانه

شعر رویایی رسیدن

۸۶۳ بازديد

کاری کن
ساحل
رویای رسیدن به تو نباشد
در دریا
چاره جز
عاشق بودن
نیست

کیکاووس یاکیده

هوای عاشقی

۷۵۸ بازديد

تها شکست از نام او   / دلها همه در دام او
دریای می در جان او     /  براهل عالم سرمد است
او صاحب شق القمر  / الگوی بی نقص بشر
دانای کل خیر و شر / عالم به هر نیک و بد است
در دل نوای عاشقی / در سر هوای عاشقی
در جان صفای عاشقی / بر عاشقان سر آمد است
در هست او در نیست او / هر کس نداند او کیست 
از بیست باشد بیست او / از نمره صد هم صد است
آیینه رحم است و جود / با سجده اش آمد سجود
با بودنش آمد وجود / موجود و واجد امجد است
دارالوفاء ، دار الشفاء / هم مروه است و هم صفا
سالار و سید مصطفی ( نامش محمد احمد است )(2)


جز یاد دوست هر چه کنی

۷۲۱ بازديد

جز یاد دوست هر چه کنی,عمر ضایع است
جز سرِّ عشق هر چه بگویی بطالت است

دوست دارم با تو باشم

۷۵۰ بازديد

دوست دارم با توباشم عیب این خواهش کجاست
با تو بودن ، شعر خواندن، کس نگفته  نا بجاست

از تو گفتن یا شنیدن از لبت ، تا خواب صبح
حرفهای عاشقانه با تو گفتن  کی  خطاست؟


عاشقم من

۷۳۴ بازديد

عاشقم عاشق به رویت گر نمی دانی بدان


سوختم در ارزویت گر نمی دانی بدانشعر فصل

۷۰۴ بازديد

فصل ها

رنگ به رنگ

در لباست جا به جا می شوند

از آستینت

جنگلی روییده است

و هزار باغ پنهان

در سینه داری

تا همیشه برای خداحافظی

از لباست

برف بباردشعر عاشقانه مولوی

۱,۶۸۳ بازديد

از آتش عشق در جهان گرمیها

وز شیر جفاش در وفا نرمیها

زانماه که خورشید از او شرمنده‌ست

بی شرم بود مرد چه بی شرمیها