پرپر

حرفهای عاشقانه

گل یخ زمستان تو هستم.

۴۱۵ بازديد

گل یخ زمستان تو هستم

اسیر ناز چشمان تو هستم

مرا پرپر مکن ای جانم ای دوست

که من مشتاق دیدار تو هست