میبارد

حرفهای عاشقانه

دارد برف میبارد..

۴۰۶ بازديد

دارد برف میبارد

و همه خوشحالند و من غمگین…

دارد رد پاهایت را می پوشاند برف…!


شعر عاشقانه برف میبارد

۷۱۵ بازديد

برف میبارد و من چشم به راهت هستم 
درپی آتشی از برق نگاهت هستم 

قهوه و چایی و نسکافه مرا گرم نکرد
چون به دنبال همان شال سیاهت هستم

شب و تنهایی و سیگار ولی فندک نیست 
من فقط منتظر شعله ی آهت هستم 

میکشم نقش تورا با قلم خاطره ها 
چون که تصویرگر صورت ماهت هستم 

بغض و فریاد شدم بازمرا نشنیدی
مثل یک گمشده ای در ته چاهت هستم 

عازم دورترین نقطه ی دنیا که شوی
باهمه فاصله ها پشت و پناهت هستم