منی

حرفهای عاشقانه

تو نهایت عشقی

۴۸ بازديد
تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️


برای خوشبختی...

۱۴۱ بازديد
برای خوشبختی
باید دنبال بهانه بود
و تو
بهانه‌ خوشبختی منی!


راه که می روی ...

۳۸۸ بازديد
راه که میروی ، عقب می مانم
نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم
میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم
میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد . . .
تو فقط برای منی !


عشق من...

۴۱۳ بازديد
عشق من
مهم نیست امروز چقدر سرد باشه
تو گرما بخش منی


وقتی با منی

۷۲۸ بازديد
وقتی با منی
معجزه ای به نام آرامش
در من رخ می دهد!