دلتنگ

حرفهای عاشقانه

دلتنگی من

۶۶ بازديد

دلتنگی من

 برای تــو تمام شدنی نیست؛

من یک وقتهایی دلتنگم،

اڪثر وقتها دلتنگتر


منم دلتنگ رویت

۲۹۸ بازديد
منم دلتنگ رویت
دلم آید به سویت
چه کردی با دل من
که کرده آرزویت

دلتنگ که میشوی...

۴۳۱ بازديد

دلتنگ که میشوی

 

گوش ها منتظر شنیدن صدا هستند

و چشم ها بی قرار دیدن لبخند

و تو مشوش در پی یافتن خلوتگاهی

حتی شده بر روی جدول های کنار خیابان

و حالا خروش سوال های بی مصرف و

خفقان تو

انگار با خود زمزمه می کنی

چرا دلتنگی دست از سرم بر نمی دارد