توست

حرفهای عاشقانه

هر ستاره ای که فکر میکند...

۴۷ بازديد
‏هر ستاره ای فکر میکند
که خورشید است
و خورشید فکر می کند
که شبیه توست


کمی نخند..

۱۷۰ بازديد

کمى نخند
کمى دور شو
کمى بد باش

که هر چه مى کشم از دست مهربانى توست


تو همانی که دلم...

۷۹۲ بازديد
تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !


تا کی دل به در....

۳۷۵ بازديد
تا کی دل من چشم به در داشته باشد ؟
ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد
آن باد که آغشته به بوی نفس توست
از کوچه ما کاش گذر داشته باشد . . .


عشق یعنی..

۴۰۸ بازديد

عشق یعنی آن نخستین حرفها

عشق یعنی در میان برفها

عشق یعنی یاد آن روز نخست

عشق یعنی هر چه در آن یاد توست


به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت ،

من به این معجزه ایمان دارم ،

منتظر باید بود تا زمستان برود ،

غنچه ها گل بکنند


تا کی دل من...

۵۶۸ بازديد
تا کی دل من چشم به در داشته باشد ؟
ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد
آن باد که آغشته به بوی نفس توست
از کوچه ما کاش گذر داشته باشد . . .