تنگ

حرفهای عاشقانه

منم دلتنگ رویت

۳۲۵ بازديد
منم دلتنگ رویت
دلم آید به سویت
چه کردی با دل من
که کرده آرزویت

با تو دنیا بهشت می باشد..

۴۰۴ بازديد
با تو دنیا بهشت می باشد بی تو اما بهشت بی رنگ است 

با تو اسبم به تگ همی تازد بی تو همچون الاغکی لنگ است 

با تو در کلبه ای شهنشاه ام بی تو کاخم چو دخمه ای تنگ است 

با تو سنگم به کف چو زر باشد بی تو صد کان زر کمی سنگ است تو وقتی رفتی...

۴۷۴ بازديد
تو رفتی و تنها چند خاطره که هیچ گاه
نمی توانم فراموش کنم بر جا گذاشتی
خاطره هایی که یاد آن این دل عاشقم را می سوزاند
دلم بدجور برای تو تنگ است عزیزم