انقدر

حرفهای عاشقانه

گاهی.....

۴۱۶ بازديد

گاهی…

آنقدر دلم هوایت را میکند

که شک میکنم

به اینکه این دل مال من است

یا "تو"…