حرف های ناگفته من

حرفهای عاشقانه

و من...

۱۷۳ بازديد
و من
همه‌ی جهان را
در پیراهن گرم تو
خلاصه می‌کنم !


حتی وقتی نشسته ای..

۱۷۹ بازديد
حتی وقتی نشسته ای
طوفان در
آرامش اندام هایت پیداست …


کمی نخند..

۲۰۵ بازديد

کمى نخند
کمى دور شو
کمى بد باش

که هر چه مى کشم از دست مهربانى توست


بس که لبریزم از تو...

۱۷۳ بازديد
بس که لبریزم از تو …
میخواهم بدوم در میان صحراها
سر بکوبم به سنگ کوهستان
تن بکوبم به موج دریاها
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست …


تو نقطه شروع ...

۱۸۱ بازديد
تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم.

در کوی خرابات نگاری دیدم

۱۷۹ بازديد

در کوی خرابات نگاری دیدم
عشقش به هزار جان و دل بخریدم

بوئی ز سر دو زلف او بشنیدم
دست طمع از هر دو جهان ببریدم


دوست دارم آنچنان ببوسمت که....

۱۶۷ بازديد
دوست دارم آنچنان ببوسمت که بگویی : دیوانه
بعد محکم تر ببوسمت بگویی : روانی
آنگاه آغوشت را تیمارستانی کنم برای تمامی جنونم …


گاهی در ذهنم..

۱۸۹ بازديد
گـاهـی در ذهـنـم
آنــقــدر واقـعـیــت داری
کـه دسـتـهـایـم هــوایت را در آغـوش می گــیـرد ...


عشق..

۱۶۹ بازديد

ﻋﺸــــــﻖ …

ﻧــــﻪﭘــــﻮﻝﻣﯿﺨــــﻮﺍد …

ﻧــــﻪزیبایــــی …

وﻧــــﻪهیــــچچیــــزدیگـــــه ….

ﻓﻘـــــــــــﻂ ” ﺩﻭﺗــــﺎﺁﺩﻡ ” ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ …

ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ …!

روی کفنم بنویسید

۲۰۴ بازديد

روی کفنم بنویسید

موریانه ها

زهرمارتان

این تن که می خورید

حسرت شیرین بود

که خاک به آغوش کشید !