حرف های ناگفته من

حرفهای عاشقانه

به من حق بده

۱۶۹ بازديد
به من حق بده
دوست داشتنت
تنها راز زندگی ام باشد…
من
همیشه
هرچه را که دوست داشته ام
از دست داده ام!


برای خوشبختی...

۱۶۸ بازديد
برای خوشبختی
باید دنبال بهانه بود
و تو
بهانه‌ خوشبختی منی!


زندگی..

۱۷۹ بازديد
زندگی …
معنی پیچیده‌ای نداره
همیڹ که
«تو» کنارم باشی
این تمام زندگیست …!


تو باش..

۱۶۹ بازديد

تو باش!
من دست همه‌ اتفاق ها را می‌گیرم که نیفتد …

زندگی یعنی...

۱۷۹ بازديد
زندگی یعنی امیدوار بودن محبوب من
زندگی
مشغله ای جدی است
درست مثل دوست داشتن تو!


عشق

۱۸۴ بازديد
“عشق”
تمدیدت می کند
حتی اگر
تمام شده باشی…!!!


امشب...

۱۷۲ بازديد
امشب،
به خوابم بیا
قول میدهم
صبح که بیدار می شوی
آسمان به زمین نیامده باشد. . .


آغاز...

۱۸۷ بازديد

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود…گرم یاد آوری یا نه..

۱۶۵ بازديد
گرم یاد آوری یا نه
من از یادت نمی کاهم
تو را من چشم در راهم…


دوست دارمش..

۲۱۵ بازديد
دوست دارمش…
مثل دانه‌ای که نور را
مثل مزرعی که باد را
مثل زورقی که موج را
یا پرنده‌ای که اوج را
دوست دارمش…