گذشته

حرفهای عاشقانه

چهارشنبه ۰۷ فروردین ۹۸

امشب تمام گذشته ام را ورق زدم...

۶۳ بازديد
امشب تمام گذشته ام را ورق زدم
جز لحظه های سیاه ، لحظه های داغ و پرالتهاب بی قراری
دلتنگی افسرده ، خاموشی ، سکوت
اشک ، سوختن چیزی نیافتم
نفرین به بودن وقتی با درد همراه است