پنجره

حرفهای عاشقانه

چهارشنبه ۰۷ فروردین ۹۸

شعر عاشقانه آیینه ها...

۲۷ بازديد
آیینه ها 
دچار فراموشی اند
و نام تو
ورد زبان کوچه‌ی خاموشی!
امشب
تکلیف پنجره
بی چشم های باز تو روشن نیست!


پاییز خوب است...

۷۱ بازديد

پاییز خوب است،

پاییز عاشق است،

عاشقی کن، پنجره ات را به رویش باز کن،

هوا هم هوایی شده است، دلش عاشقی می خواهد.