هوایت

حرفهای عاشقانه

چهارشنبه ۰۷ فروردین ۹۸

گاهی.....

۵۵ بازديد

گاهی…

آنقدر دلم هوایت را میکند

که شک میکنم

به اینکه این دل مال من است

یا "تو"…