هاست

حرفهای عاشقانه

سه شنبه ۰۶ فروردین ۹۸

مرد من ....

۱۱۱ بازديد

مرد ِ من..

گونه هــای زبر ِ مردانــــه ات را

بچسبان به گونه های ظریف ِ زنانـــه ام..

بیا لبخنــد بزنیـم…

می خواهم عکسـی بگیرم از این روز ها