میکند

حرفهای عاشقانه

سه شنبه ۰۶ فروردین ۹۸

گاهی.....

۵۴ بازديد

گاهی…

آنقدر دلم هوایت را میکند

که شک میکنم

به اینکه این دل مال من است

یا "تو"…