عشقی

حرفهای عاشقانه

این چه عشقی است ؟

۶۳ بازديد
این چه عشقی است که در دل دارم
من از این عشق چه حاصل دارم

می‌گریزی ز من و در طلبت
باز هم کوشش باطل دارم