عاشقی

حرفهای عاشقانه

سه شنبه ۰۶ فروردین ۹۸

پاییز خوب است...

۷۱ بازديد

پاییز خوب است،

پاییز عاشق است،

عاشقی کن، پنجره ات را به رویش باز کن،

هوا هم هوایی شده است، دلش عاشقی می خواهد.هوای عاشقی

۳۶۹ بازديد

تها شکست از نام او   / دلها همه در دام او
دریای می در جان او     /  براهل عالم سرمد است
او صاحب شق القمر  / الگوی بی نقص بشر
دانای کل خیر و شر / عالم به هر نیک و بد است
در دل نوای عاشقی / در سر هوای عاشقی
در جان صفای عاشقی / بر عاشقان سر آمد است
در هست او در نیست او / هر کس نداند او کیست 
از بیست باشد بیست او / از نمره صد هم صد است
آیینه رحم است و جود / با سجده اش آمد سجود
با بودنش آمد وجود / موجود و واجد امجد است
دارالوفاء ، دار الشفاء / هم مروه است و هم صفا
سالار و سید مصطفی ( نامش محمد احمد است )(2)