رویش

حرفهای عاشقانه

سه شنبه ۰۶ فروردین ۹۸

پاییز خوب است...

۷۱ بازديد

پاییز خوب است،

پاییز عاشق است،

عاشقی کن، پنجره ات را به رویش باز کن،

هوا هم هوایی شده است، دلش عاشقی می خواهد.