دیدار

حرفهای عاشقانه

گل یخ زمستان تو هستم.

۵۹ بازديد

گل یخ زمستان تو هستم

اسیر ناز چشمان تو هستم

مرا پرپر مکن ای جانم ای دوست

که من مشتاق دیدار تو هست