دستان

حرفهای عاشقانه

چهارشنبه ۰۷ فروردین ۹۸

تا وقتی تو هستی...

۵۲ بازديد

تا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری

آرزو می کنم هر روز زمین بخورم !

کاش تابستان ها هم برفی بود