حسین

حرفهای عاشقانه

سه شنبه ۰۶ فروردین ۹۸

عشق من حسین

۱۳۳ بازديد
آن ساعتی خوش است که مستانه بگذرد
یعنی به زیر مِنّت پیمانه بگذرد
روزیِ ما به دست کریمان آشناست
کفر است پای سفره ی بیگانه بگذرد
سوگند می خوریم که ما گنج می شویم
یک شب اگر که شاه ز ویرانه بگذرد
خدمتگذار اهل خرابات اگر شدی
ایام نوکری تو شاهانه بگذرد
ما عقل خویش را سر عشق تو باختیم
بگذار عمرمان همه دیوانه بگذرد
دور از نگاه کعبه تو را می کند طواف
کافی است از کنار تو پروانه بگذرد
این روزگار می گذرد خوب یا که بد
بهتر که عمر ما در این خانه بگذرد


شعر مناجات با امام حسین

۳۶۶ بازديد
بیچاره آن دلی که به آهی خمار نیست

وقتی اسیر لشکر زلف نگار نیست

دنیای بی حسین اسیر حوادث است
 
دنیای بی حسین به کشتی سوار نیست

مارا به چوب مهر و محبت بزن حسین

دل سر به راه ترکه ی آموزگار نیست

حالش خوش است گریه کن بزم روضه ات

پرونده اش به دست کسی واگذار نیست

گریه زیاد کرده ام اما بدون شک

حالی شبیه گریه ی بی اختیار نیست

زلفی به باد دادی و عرشی ترین شدی

هرگز بیان روضه چنین آشکار نیست