ای

حرفهای عاشقانه

بیا ای همنشین سرد پاییز...

۲۳ بازديد

بیا ای همنشین سرد پاییز / به آواهای شب هایم درآمیز

بیا ای رنگ مهتاب بلورین / تو شعری تازه در من برانگیز . . .


کجایی ای رفیق نیمه راهم

۲۵۹ بازديد
کجایی ای رفیق نیمه راهم
که من در چاه شبهای سیاهم
نمی بخشد کسی جز غم پناهم
نه تنها از تو نالم کز خدا هم