آرزو

حرفهای عاشقانه

چهارشنبه ۰۷ فروردین ۹۸

تا وقتی تو هستی...

۵۲ بازديد

تا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری

آرزو می کنم هر روز زمین بخورم !

کاش تابستان ها هم برفی بود


تو را هیچ گاه ....

۲۶۷ بازديد
تو را هیچ گاه آرزو نخواهم کرد !
تو را لحظه ای خواهم پذیرفت که خودت بیایی
نه با آرزوی من …